Svenska Wushu Förbundet

Svenska Wushu Förbundet grundades 1979 med målsättning att sprida information om kinesisk kampsport i Sverige. Målsättningen är att erbjuda kvalificerade instruktörer, domarutbildningar, träningsläger, m.m., för utövare i Sverige oavsett gren eller stil.

Associerade organisationer är Svenska Shuai Jiao Unionen, Swedish Chinese Kuoshu Association och Louis Linn O Shin Chuen Union.

Swedish Shuai Jiao Union Swedish Chinese Kuoshu Association Louis Linn O Shin Chuen Union

Svenska Wushu Förbundet (SWF) var en av de grundande medlemmarna av Europeiska Wushu Förbundet (EWF) 1985, ref. www.ewuf.org/federation/history.html, och Internationella Wushu Förbundet (IWuF) 1990. SWF deltog i europamästerskapen och världsmästerskapen och tog hem flertalet medaljer, i både Sanda/Sanshou och Taolu. De 3:e Wushu-EM arrangerades 1989 i Stockholm av SWF.

Idag deltar det svenska Wushuförbundet på internationella tävlingar arrangerat av bland annat European Shuai Jiao Union (ESJU), och European Chinese Kuoshu Federation (ECKF), förutom de nationella mästerskap som arrangeras inom förbundet. Wushuförbundet erbjuder regelbundet instruktörsutbildning som arrangeras av Louis Linn O Shin Chuen Union (LLOSCU) och domarutbildning. Varje år arrangeras träningsläger i samarbete med LLOSCU.

Historik

Svenska Wushu Förbundet (SWF) grundades på initiativ av Da Sifu Linn, med målsättning att sprida kunskap om kinesisk kampsport och att erbjuda kvalificerade instruktörer och utbildning. Förbundet ansökte 1981 om medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF). Ansökan avslogs med motiveringen att organisationen var för ung och behövde få en större geografisk spridning. Wushuförbundet är idag ett fristående förbund öppen för föreningar med samma målsättning, att förmedla kunskap om Wushu med kvalificerade instruktörer.

SWF representerade Sverige på internationella mästerskap inom European Wushu Federation (EWF) och International Wushu Federation (IWuF) fram till 1997 då medlemskapet övertogs av annat svenskt förbund.

Gästande Wushuexperter

Meeting in 1984 the prelude of European and International Wushu Federations, Hubei, China including Louis Linn and Robert FlintSWFs ordförande Da Sifu Linn och generalsekreteraren Robert Flint deltog i det första förberedande mötet för grundandet av ett internationellt förbund som hölls 1984 i Hubei, Kina (bild till höger). Mötet följdes upp av ett europabesök från det kinesiska Wushuförbundet (the Chinese Wushu Association) på inbjudan av SWFs ordförande. Det var första gången som en grupp av kinesiska wushuexperter besökte Sverige. Gruppen bestod av 10 personer, och inkluderade wushuexperterna Cai Longyun, Su Zifang och Chen Chuenrui, som gjorde flertalet uppvisningar i Sverige, England och Italien. Samarbetet var början till grundandet av det European Wushu Federation (EWF) 1985.

För att etablera Wushu i Sverige ytterligare inbjöds Tai Chi mästarinnan Su Zifang till Sverige flera gånger 1985-1988 för att undervisa Wushu, hennes senaste uppehåll i Sverige varade i ett år. Hennes besök ledde till att flertalet svenskar kunde tävla i Taolu (formtävlan) bland annat i det första världsmästerskapen i Wushu som hölls i Peking, Kina, 1991, som även hade ett stort svenskt lag av fullkontaktstävlande (Sanda). En av Su Zifangs elever blev sedemera europeisk Tai Chi mästarinna och den första svenska internationella Wushudomaren. Tai chi master Su Zifang

För att vidare utveckla Wushun i Sverige inbjöds 1990 den kinesiska allround mästarinnan Zhang Yuping, nuvarande Director of International Affairs i det Kinesiska Wushu Förbundet, till Sverige för att undervisa i Wushu i tre månader. Hon hade redan 1989 besökt Sverige tillsammans med ytterligare en wushuexpert från Kina, Xie Shoude, för att göra flertalet uppvisningar, bland annat på EWFs 3:e europamästerskap i Wushu Free Sparring som SWF arrangerade i Stockholm, EM i Wushu Taolu hölls tidigare samma år i Italien med SWFs ordförande som organisatör.

Dessa gästande instruktörer har undervisat i standardiserad Wushu för uppvisning och tävling.

Tävlingar

SWF har arrangerat ett antal tävlingar och deltagit på flera. Till exempel, en landskamp mellan Sverige, England och Frankrike 1985. SWF var värd för EWFs 3:e europamästerskapen i Wushu 1989 med tio deltagarländer och med inbjudna Wushuexperter från Kina för att göra uppvisningar. Den kinesiska ambassadören i Sverige, Tang Longbin, var en av de inbjudna gästerna och ambassadören höll öppningstalet för mästerskapen.

Ordföranden i British KungFu Council och tillika EWFs kassör och vice ordförande i IWuF, Raymond Smith, tackade för arrangemanget och skrev i ett brev till SWFs ordförande Louis Linn: "You have set a new high standard for organising European Wushu Federation Championships. The 3rd. Wushu Sparring Championships you hosted in Stockholm were very well presented and their success was a direct reflection on the effort that you, Robert Flint and your Federation put into the preparation and management of the championships." (ref. www.louislinn.com)

Vidare kan också nämnas att Sifu Linn organiserade tävlingsarrangemanget i EWFs 3:e europamästerskap i Wushu Taolu som hölls i Italien tidigare samma år, 1989. SWF har även fina svenska tävlingsresultat inom EWF och IWuF att vara stolta över:

§ 1986 – EWFs Wushu-EM i Belgien, 1 guld, 1 silver, 2 brons;

Bild: Svenska Wushulandslaget i Szhenchen, Kina, 1988.

§ 1988 – International Free Sparring/Wushu Festival i Kina, 1 brons, Sifu Linn erhåller utmärkelse från International Chinese Wushu Association för sitt arbete med att utveckla Wushu i världen;

§ 1989 – EWFs Wushu-EM i Sverige och Italien, 2 guld, 1 silver, 3 brons, en av guldmedaljörerna är Susanna Hedenborg (Tai Chi instruktör);

§ 1991 – IWuFs 1:a Wushu-VM i Kina, 1 silver, Susanna placerad som bästa europé i Tai Chi, Sifu Linn tjänstgjorde som ”Deputy General Chief Referee”;

§ 1992 – EWFs Wushu-EM i England, 2 guld, 2 silver, 1 brons; § 1993 – IWuFs 2:a Wushu-VM i Malaysia, 1 silver;

§ 1995 – IWuFs 3:e Wushu-VM i USA, placerar sig Susanna på en 5:e plats i Tai Chi, den bästa europeiska placeringen;

Tidigare tävlingar där deltagare från SWF varit involverade i är bland annat Kuoshu -VM 1980 på Hawaii, där Sifu Linn var huvuddomare och vi hade ett 21-manna lag som åkte dit. Resultatet var 1 guld, 2 silver och 2 brons. 1983 åkte ett lag för att tävla i Kuoshu-VM som hölls i Taiwan, de kom hem med 2 guld och 3 brons. På senare tid har vi deltagit på andra internationella tävlingar (Shuai Jiao, Kuoshu, Taolu) och tagit flera medaljer:

§ 2004 - International Tournament Chinese Wrestling i Italien, 1 guld, 2 silver;

§ 2005 - EM Shuai Jiao i Spanien, 2 guld, 2 silver, 1 brons;

§ 2005 - Swedish Open*, 1 silver, 1 brons; § 2005 - World Cup Martial Arts i Italien, 3 silver, 1 brons;

§ 2006 - Swedish Open*, 2 brons, en placering som bästa svensk bland internationella tävlande;

§ 2006 - EM Shuai Jiao i England, 1 silver;

§ 2006 - International Kuoshu Cup i Tyskland, 1 guld;

§ 2007 - Swedish Open*, 1 guld, 2 silver, 2 brons;

* Swedish Open inkluderar flera länder från Europa.

Instruktörs- & domarutbildningar

SWF och LLOSCU håller instruktörsutbildning inför varje termin och utbildar regelbundet en domarkår. Det är SWFs ambition att alla instruktörer och domare håller en hög standard oavsett stiltillhörighet.

Första svenska internationella domarlicensen

Susanna Hedenborg är Tai Chi instruktör på Stockholms Wushu Akademi och har tränat för Tai Chi mästarinnan Su Zifang. Susanna har flera medaljer i olika tävlingar, bland annat EM- guld 1989, och är den första svenska som erhållit internationell domarlicens för IWuF, 1997.

Träningsläger

För att sprida information och ge kunskaper inom Wushu arrangerar SWF i samarbete med LLOSCU träningsläger varje år.

I Sverige

Varje sommar hålls ett träningsläger i Sverige med Sifu Linn som instruktör med träning inom olika tekniker och färdigheter inom familjestilen O Shin Chuen, Shuai Jiao, Chin Na, Tai Chi, vapen- och breakingtekniker, m.m.

I Kina

SWF har arrangerat träningsläger i Kina fem gånger 1992-2002 med 45-65 deltagare varje gång; 1992, 1993, 1995, 1997 och 2002.

På Kinalägren har deltagarna tränat Sifu Linns familjestil och fått möjlighet att under ledning av regerande mästare träna andra grenar av Wushu, till exempel Nan Chuan (Nanquan), Chang Chuan (Changquan), Pa Kua (Bagua), Hsing-I (Xingyi), Dao Shu, Kun Shu (Gun Shu). SWF planerar att hålla fler träningsläger i Kina i framtiden.

På träningslägren i Kina har representanter från SWF också träffat vänner inom Wushu i Beijing. Bland annat kan nämnas att man vid flera tillfällen haft sammankomster med dåvarande Kinas sportminister och förre ordföranden i Kinas Olympiska Kommitté, Li Meng Hua, och representanter från det Kinesiska Wushu Förbundet. Li Meng Hua är känd som delegationschef för den s.k. ”Pingpong” policyn mellan USA och Kina under Nixons presidentskap. Under kinalägret 2002 träffade lägerdeltagarna från SWF ordföranden och generalsekreteraren för de internationella och det kinesiska Wushu förbunden tillsammans med Zhang Yuping som idag är "Section Chief of Foreign Affair"s inom det Kinesiska Wushu Förbundet.

Grundaren Da Sifu Louis Linn

Dessa framgångar är ett resultat av Da Sifu Linns engagemang och meriter. Han är en eldsjäl för Wushu och är en principfast man med stora kunskaper och många talanger, inte bara inom Wushu.

Innan han introducerade kinesisk martial arts i Sverige 1975, efter att ha undervisat idrott på universitetet i Hawaii, fanns det ingen Wushu/Kung Fu i Sverige. Etablerad kampsport (Budo) i Sverige ansåg inte att Kung Fu, kinesisk kampsport, var en seriös sport och man intog en respektlös attityd mot den kinesiska kampsporten. Sifu Linn visade sin skicklighet och kunnande när han att accepterade de utmaningar (dueller) som bjöds från andra martial arts utövare och vann samtliga. Med vinsterna erhöll han också respekt från ledande mästare i Sverige och vänskapsband knöts som håller än idag.

Förutom att undervisa på sin egen klubb och inom unionen, har han bjudits in som instruktör av flera organisationer och klubbar i Sverige, Finland, Norge, Israel, Kina och USA. Han har undervisat närstrid och självskydd för officerarna på Kustjägarskolan (1979-83) och Stockholmspolisens särskilda insatsstyrka (1982-84), och klassisk Wushu på Kungliga Operan (1978-83) och The International School of Stockholm (1997- 98).

Da Sifu Linn har också ett gott renommé på internationell nivå. Eftersom han varit lärjunge för Stormästaren Chang Dung Sheng (The Flying Butterfly), en välkänd och respekterad mästare i kinesiska martial arts kretsar, är Sifu Linn också respekterad av de kinesiska mästarna han kommit i kontakt med under sina resor han gjort sedan 1984 till Kina.

Da Sifu Linns rykte om att vara kompetent och rättfärdig är det som fortsatt givit honom goda vitsord från flera aktörer inom det kinesiska Wushu förbundet och de internationella förbunden. Da Sifu Linn är idag eftertraktad inom Wushu eftersom han inte bara har stora kunskaper i martial arts utan även behärskar flera språk och är en utomordentlig förhandlare och diplomat. Till exempel, skrev China Sports Magazine (en internationellt publicerad tidning som ges ut av Kinas idrottsförbund) en flersidig artikel Louis Linn - father of Wushu in Sweden, i nr 1, 1992. Några av hans meriter på internationell nivå är Vice President i EWF 1989-91, och under samma tid President i den tekniska kommittén i EWF.

Vid flertalet tävlingar har han agerat som chefsdomare med uppskattat resultat, bland annat som Deputy General Chief Referee i de första Wushu världsmästerskapen, som hölls i Beijing 1991. Kinas förre sportminister Li Meng Hua tilldelade Sifu Linn ett rekommendationsbrev 1995 för hans arbete med att utveckla och sprida Wushu. Likaså har Sifu Linn erhållit ett rekommendationsbrev från förre kinesiske ambassadören i Sverige, Tang Longbin.

Hans martial arts kunskaper kommer från flera håll; familjen, skola/universitet, militärtjänst och egna studier som bidragit till att han sökt efter de bästa mästarna att lära sig från. Han motto är att söka efter den bästa läraren om man vill lära sig något och att man ska lära sig så mycket det går innan man slutar (om man slutar).

Besök Da Sifu Linns egen hemsida för mer information: www.louislinn.com

Kommentar

Detta material är sammanställt baserat på de tävlingsresultat SWF har i sina arkiv, brev och annan dokumentation. Anledningen till denna sammanställning är att informera om organisationens verksamhet och är i rent informationssyfte.

Lainy Grönman

Svenska Wushu Förbundet/Swedish Chinese Kuoshu Association/
Svenska Shuai Jiao Unionen/Louis Linn O Shin Chuen Union/Stockholms Wushu Akademi

Tävlingsresultat

Internationella tävlingsresultat sedan 1980.

Årtal

1975 introducerade Louis Linn Wushu i Sverige

1979 grundades Svenska Wushu Förbundet

1981 ansökte SWF om medlemskap i RF

1984 besöker Svenska Wushu Förbundets ordförande Louis Linn och generalsekreteraren Robert Flint på inbjudan Chinese Wushu Association under den Internationella Wushu konferensen i Wuhan, Kina

1984 besöker tio kinesiska Wushu experter Sverige på inbjudan av SWF och Louis Linn. Bland gästerna fanns den kinesiska Wushu-mästarinnan Su Zifang

1985 grundades European Wushu Federation under ett möte i Bologna, Italien. Svenska Wushu Förbundet blir en av de första medlemmarna

1986 hålls det första European Wushu Championship i Bryssel, Belgien

1985-1988 besöker den kinesiska mästarinnan i Tai chi, Su Zifang, Sverige vid tre tillfällen. Under de totalt 18 månader hon stannade i Sverige höll hon flertalet kurser

1989 hålls Wushu-EM i Stockholm, med 10 deltagarländer

1990 besöker den kinesiska allround mästarinnan Zhang Yuping Sverige och håller i flertalet kurser

1990 blir Wushu officiell gren i Asian Games

1990 grundades The International Wushu Federation

1991 hålls det första World Wushu Championship i Peking, Kina

1997 Susanna Hedenborg första svenska erhåller internationell domarlicens utfärdat av IWuF

1992, 1993, 1995, 1997 och 2002 arrangerar Svenska Wushu Förbundet träningsläger i Peking, Kina, med 40-65 deltagare

2004 grundas Svenska Shuai Jiao Unionen (SweSJU) och European Shuai Jiao Union (ESJU)

2005 hålls de första europamästerskapen i Shuai Jiao i Spanien

2007 grundas Swedish Chinese Kuoshu Association (SweCKA) och European Chinese Kuoshu Federation (ECKF)

2008 det första europamästerskapen i Chinese Kuoshu hålls i Schweiz