Övriga Wushu grenar

Wushu omfattar många olika grenar, många av dem med gemensamma rötter och en del överlappar varandra eller kompletterar varandra. Ett exempel på två grenar som ofta kompletterar varandra är Hsing-I med sina linjära rörelser och Pa Kua med sina cirkulära rörelser. Qigong, andningsövningar, är egentligen inte en Wushu-gren, men är ett träningsmoment som återfinns i de flesta för att inte säga samtliga Wushu-grenar och kan tränas separat.

Fler wushu-grenar planeras inom framtiden, maila oss gärna om önskemål på kontaktsidan.

Hsing-I, Hsing-I Chuan (Xingyi, Xingyiquan)

Hsing-I Chuan

Orden betyder 'Form och vilja' och stilen omfattar stadiga och sammanhållna rörelser i en sammansatt och linjär form, en sammanslagning av tanke och rörelse.

Hsing-I är ett system som kombinerar tanke och rörelse och baseras på de fem grundelementen: metall, trä, vatten, eld och jord. Ursprunget är okänt, enligt legend ska en general från norra Song dynastin (960-1127) skapat systemet men det finns inga historiska bevis. Den tillskrivna Hsing-I fadern är Chi Lung-feng och lär ha lärt sig det av en Taoist i Chung-nan bergen.

Vid grundandet av folkrepubliken Kina, 1949, flydde flera Hsing-I mästare till
Taiwan: Chen Pan-ling, Wang Shu-chin (Wang Shujin), Chang Shih-jung, Yuan Tao, Chang Chun-feng och Kou Feng-chih.

Hsing-I inkluderar olika attacktekniker där de fem grundelementen har olika tillämpning:

metall - klyvning, skarp som en yxa
trä - krossande, rak som en pil
vatten - borrande, ringlande som en bäck
eld - slående, slå som hjärtat
jord - korsande, rund som jorden

Filosofin bakom de fem grundelementen baseras på att inget element är
oövervinnerligt. Varje element har en motpart - metall klyver trä, trä binder jord, jord stoppar vatten, vatten släcker eld, och eld smälter metall.

Källitteratur:
Hsing-I: Chinese Mind-Body Boxing,
Robert W. Smith, Kodansha
International Ltd., 1974.

Pa Kua, Pa Kua Chang, Pa Kua Chuan (Bagua, Baguaquan)

Pa Kua Chang
Betyder 'Åtta diagrams hand' stilen är en cirkulär, flexibel och rörlig form med snabbt fotarbete med snabba växlingar.

Pa Kua är ett system som är en utmärkt friskvårdsträning som baseras på en 3000-årig kinesisk filosofi, I Ching (Book of Changes). Ursprunget är okänt, men det sägs att under Ching dynastin (1798-1879 e.Kr.) ska Tung Hai-chuan ha lärt sig "gudomlig boxning" från en taoist, och senare vunnit en duell med en känd Hsing-I mästare, vilket ligger till grund att man idag ofta lär sig både Pa Kua och Hsing-I.

Välkända Pa Kua utövare i Taiwan: Wang Shu-chin (Wang Shujin), Chang Chun-feng, Chen Pan-ling, Kuo Feng-chih, och Hung I-hsiang. (Läs mer om mästarna i Robert W. Smith's bok "Martial Musings".)

Pa Kua inkluderar olika attacktekniker med öppen hand som slag och grepptekniker, och fottekniker som sparkar och snabba förflyttningar. De grundläggande principerna inom Pa Kua är den öppna handen som vapen, armarna följer kroppens rörelse, varje rörelse är cirkulära för att uppnå snabbhet och kraft, och att attack och försvar utförs avvärjande, m.a.o. man förflyttar sig runt sin motståndare.

Källitteratur:
Pa-Kua: Chinese Boxing for Fitness and Self-defense,
Robert W. Smith, Kodansha International Ltd., 1974

Chi Gong, Qigong

Qigong, andningsövningar, är ingen stridskonst utan har sina rötter i den traditionella kinesiska medicinen och är övningar som syftar till att stimulera utövarens energi. Stridskonsten har dock utnyttjat Qigong som en del av träningen då dess verkan är viktiga även för en stridskonstutövare.

Qi betyder luft och andning som inom den kinesiska medicinen har fått en bredare betydelse och omfattar även en persons vitala energi.

Genom övningarna förbättrar utövaren bland annat sin syreupptagningsförmåga och cirkulation vilket bidrar till ett starkare immunförsvar. Qigongövningarna består av andning, avslappning och rörelse i en balanserad kombination. Framför allt ska Qigong utövas i kombination med en mer rörlig och fysisk aktivitet.

När man praktiserar Qigong är kontroll av kroppshållning, andning och sinne de huvudsakliga tyngdpunkterna. Kroppshållningen ska vara avslappnad och upprätt. Andningen ska vara kontrollerad från naturlig till djup in- och utandning. Sinnet ska fokuseras från andning till en punkt nedanför navel, det s.k. Qi centrumet.

För en stridskonstutövare innebär Qigongövningarna en förbättrad förmåga och koncentration att utföra tekniker och att fokusera sin kraft i en teknik. För en motionär innebär utövande av Qigong stora fördelar då övningarna anses förebygga sjukdomar genom att stärka kroppens egna försvarsmekanismer.

"Den mänskliga kroppen behöver en kontinuerlig träning. En regelbunden träning hjälper matsmältningen, stimulerar cirkulationen, och hjälper kroppen att bekämpa sjukdomar."
- Hua Tuo (?-208 e.Kr.), kinesisk medicinforskare från Han dynastin (25-220 e.Kr.)

"Under Song dynastin (960-1279) och Ming dynastin (1368-1644) uppkom många övningar med syfte att förbättra hälsan, såsom Taijiquan (skuggboxning) och Qigong (andningsövningar)."

Källitteratur:
Traditional Fitness Exercises, 1984.

Wushu - Kung Fu kinesisk kampsport

Wushu, även populärt kallad för Kung fu, är ett samlingsnamn för de kinesiska stridskonsterna och kampsporterna som idag praktiseras världen över av människor i alla åldrar för självförsvar, tävling, uppvisning och hälsobefrämjande motion. Läs mer om Wushu.

Stridskonsthistorik

Strids- och krigskonster har funnits i flera tusen år i Kina. Historiken är full av myter och legender, från en tvekamp mellan Gula Kejsaren Huang Ti och ett behornat monster för 3000 år sedan till dagens moderna Shaolin-munkar. Läs mer om kinesisk stridskonsthistoria.

Shuai Chiao

Shuai Chiao (Pinyin: Shuai Jiao), även kallad kinesisk brottning, vilket bokstavligen betyder 'kast' och 'horn', tillsammans betyder tecknen 'brottning'. Shuai Chiao anses vara den äldsta formen av stridskonst daterad till ca 700 f. Kr. Läs mer om Shuai Chiao .

Shaolin Chuan

Shaolin Chuan började ta form under 500-talet e. Kr, och utvecklades som en organiserad form av träning, med tillhörande moral och filosofi. Shaolin Chuan har omhuldats av mystik som finns kvar även idag. Läs mer om Shaolin Chuan.

Tai Chi Chuan

Tai Chi Chuan (förkortat Tai Chi, Pinyin: Taijiquan eller Taiji) är en gren som har utvecklats till en stiliserad form där mjukhet och kraft kompletterar varandra. Läs mer om Tai Chi Chuan.

Standardiserad Wushu

Den standardiserade wushun utvecklades vid grundandet av folkrepubliken Kina 1949 då man ville göra wushu tillgängligt för allmänheten som gymnastik utan stridsanknytning. Läs mer om standardiserad Wushu.

Andra grenar

Wushu omfattar många olika grenar, många av dem med gemensamma rötter och en del överlappar varandra eller kompletterar varandra som Hsing-I, Pa Kua, Chi Gong (Qigong), m.fl. Andra grenar.