Shuai Chiao - Shuai Jiao

Shuai Jiao Shuai Chiao (Pinyin: Shuai Jiao), även kallad kinesisk brottning, vilket bokstavligen betyder 'kast' och 'horn', tillsammans betyder tecknen 'brottning'. Shuai Chiao anses vara den äldsta formen av stridskonst daterad till ca 700 f. Kr.

Ursprungligen utfördes brottningen med hornformade huvudbonader som för att imitera två kämpande hjort tjurar. Under utvecklingen av brottningen har det haft olika namn.

Under Tang dynastin (618-907 e.Kr) kallades det för Shang-pu (Sumo på japanska), vilket betyder tvekamp ansikte mot ansikte, pressande och puttande motståndaren ned mot marken.

Namnet Pai-Chang användes under Sung dynastin (960-1127 e.Kr). Pai betyder att slå eller smälla till, och Chang betyder ungefär att spänna, öppna eller att sträcka ut.

Namnet Shuai Chiao började användas under republiken Kina och har sedan dess använts för denna typ av kinesisk sport.

Chang Dung-Sheng in Sweden
Bild: Stormästaren Chang visar kastteknik med hjälp av Sifu Louis Linn.

Syftet med Shuai Chiao

Ursprungligen utfördes kastet med en så våldsam kraft att motståndaren antingen bröt ett ben eller slogs medvetslös. Idag utförs dock kasten på så sätt att motståndaren inte kommer till skada, utan ett perfekt utfört kast tilldelas poäng vid en tävling.

Shuai Chiao inkluderar också Chin-na, konsten att gripa tag, vilket är nyckeln till ett perfekt utfört kast. Innan motståndaren kastas försätts han ur balans med Chin-na teknik, t.ex greppande eller låsande av vitala delar (punkter) av kroppen.

Stormästaren Chang Dung Sheng

Stormästaren Chang Dung Sheng (1908-1986) från Hobei provinsen i Kina började träna stridskonst som ung och blev tidigt känd som 'the Flying Butterfly' för sin snabbhet och smidighet att snärja sin motståndare. Fram till sin pension instruerade Stormästaren Chang Shuai Chiao på polishögskolan i Taipei, Taiwan.

Svenska Shuai Jiao Unionen

Svenska Shuai Jiao Unionen Svenska Shuai Jiao Unionen är en fristående organisation som grundades 2004 med målsättningen att sprida kunskap om Shuai Jiao, kinesisk brottning.

Inom Shuai Jiao finns det flera olika stilar och mästare. Inom Svenska Shuai Jiao Unionen har vi idag föreningar som tränar Linn's Shuai Jiao som baseras på Stormästaren Chang Tung Sheng's Shuai Jiao, Baoting Shuai Jiao.

Professor Tien Lung and Grandmaster Chang Dung-Sheng meet in Sweden 1982
Bild: Stormästaren Chang Dung Sheng (t.h.) träffar Prof. Tien Lung
vid sitt besök i Sverige 1982.

Sifu Linn's Shuai Jiao

Den Shuai Jiao som praktiseras av medlemmarna inom Louis Linn O Shin Chuen Union är utvecklad av Sifu Louis Linn och baseras på hans träning under Stormästaren Chang Tung Sheng, och på hans erfarenhet av andra stridskonster.

Syftet med denna typ av Shuai Jiao är att greppa tag eller låsa motståndarens arm eller led innan kastet utförs, och efter kastet fortsätter tvekampen med låstekniker på marken. En match är vunnen med poäng vid matchens slut eller då motståndaren ger upp på grund av en perfekt fastlåsning.

Stormästaren Chang Tung Sheng i Sverige

Under en period 1982 besökte Stormästaren Chang Tung Sheng Sifu Linn i Sverige. Detta var första gången som elever till Sifu Linn mötte deras Stormästare och fick förstahandsinstruktion i Shuai Jiao.

Group picture with Chang Dung Sheng in Sweden 1982
Bild: Stormästaren Chang Tung Sheng med Sifu Louis Linn
och elever från Stockholms Wushu Akademi, 1982.

Wushu - Kung Fu kinesisk kampsport

Wushu, även populärt kallad för Kung fu, är ett samlingsnamn för de kinesiska stridskonsterna och kampsporterna som idag praktiseras världen över av människor i alla åldrar för självförsvar, tävling, uppvisning och hälsobefrämjande motion. Läs mer om Wushu.

Stridskonsthistorik

Strids- och krigskonster har funnits i flera tusen år i Kina. Historiken är full av myter och legender, från en tvekamp mellan Gula Kejsaren Huang Ti och ett behornat monster för 3000 år sedan till dagens moderna Shaolin-munkar. Läs mer om kinesisk stridskonsthistoria.

Shuai Chiao

Shuai Chiao (Pinyin: Shuai Jiao), även kallad kinesisk brottning, vilket bokstavligen betyder 'kast' och 'horn', tillsammans betyder tecknen 'brottning'. Shuai Chiao anses vara den äldsta formen av stridskonst daterad till ca 700 f. Kr. Shuai Chiao

Shaolin Chuan

Shaolin Chuan började ta form under 500-talet e. Kr, och utvecklades som en organiserad form av träning, med tillhörande moral och filosofi. Shaolin Chuan har omhuldats av mystik som finns kvar även idag. Läs mer om Shaolin Chuan.

Tai Chi Chuan

Tai Chi Chuan (förkortat Tai Chi, Pinyin: Taijiquan eller Taiji) är en gren som har utvecklats till en stiliserad form där mjukhet och kraft kompletterar varandra. Läs mer om Tai Chi Chuan.

Standardiserad Wushu

Den standardiserade wushun utvecklades vid grundandet av folkrepubliken Kina 1949 då man ville göra wushu tillgängligt för allmänheten som gymnastik utan stridsanknytning. Läs mer om standardiserad Wushu.

Andra grenar

Wushu omfattar många olika grenar, många av dem med gemensamma rötter och en del överlappar varandra eller kompletterar varandra som Hsing-I, Pa Kua, Chi Gong (Qigong), m.fl. Läs mer om andra grenar.